Bize Ulaşın
Tel : 0212 243 74 64
Fax : 0212 243 74 63
info@urazsigorta.com

Hemen
DASK
Yaptırın

Zorunlu Deprem Sigortası - DASK 

27 Eylül 2000 tarihinden itibaren kanun kapsamındaki meskenler için deprem sigortası yaptırmak zorunlu hale getirilmiş olup bu sigortayı sunmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kurulmuştur ve teminat sunmaya başlamıştır.
Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir.
587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:

• Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
• 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
• Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
• Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

 

Zorunlu Deprem Sigortasi ile sunulan teminatlar;
• Depremin,
• Deprem sonucu yangının,
• Deprem sonucu infilakın,
• Deprem sonucu yer kaymasının, sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır
Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Binalar:
• Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
• Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
• Tamamı ticari veya sınai amaçlarla kullanılan binalar,
• 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar.

 

Zorunlu Deprem Sigortası Teminatı Dışında Kalan Haller:;
• Enkaz kaldırma masrafları, yer kayması, iş durması, kira kaybı,alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar,
• Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
• Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
•Manevi tazminat talepleri. 

Zorunlu Deprem Sigortası 

 

Tüm hakları www.urazsigorta.com a aittir.