Bize Ulaşın
Tel : 0212 243 74 64
Fax : 0212 243 74 63
info@urazsigorta.com
Hemen
DASK
Yaptırın

Tarım Sigortası 

Devlet Destekli Tarım sigortası poliçeleri Şirketimiz aracılığı ile TARSİM A.Ş (Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş) sistemi kullanılarak oluşturulmaktadır.

Fiba Sigorta’nın sunmakta olduğu Devlet Destekli Tarım Sigortaları:

• Bitkisel Ürün Sigortası,
• Sera Sigortası,
• Hayvan Hayat Sigortası,
• Su Ürünleri Sigortası.

Devlet Destekli Tarım Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanır.

Ayrıntılı bilgi için acentelerimizi arayabilir veya TARSİM A.Ş’nin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI
Paket 1: Tüm bitkisel ürünler için Dolu + Fırtına, Hortum, Yangın ve Heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı,

Paket 2:: Sadece meyveler için Don + Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır.

İstenildiği taktirde, ek prim ödemek suretiyle meyve ve sebzeler için dolunun neden olduğu kalite kaybı yukarıdaki paketlere eklenebilmektedir.

Çiftçinin sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair ÇKS (çiftçi kayıt sistemi) kayıtlarının güncel olması gerekmektedir.

SERA SİGORTASI

Tüm bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın ve Heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. Fırtına ve hortum risklerine karşı sigorta yapılabilmesi için, risk incelemesi yapılması ve seranın aranılan vasıflara uygun bulunması şarttır.

Çiftçinin sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle Örtü Altı Kayıt Sistemindeki o yıla ait sera ve içindeki ürün bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

 

HAYVAN HAYAT SİGORTASI

Ön soy kütüğüne ve soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için;
• Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
• Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması,
• Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
• Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları,
• Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik şartlar çerçevesinde yavru atma riski, sigorta kapsamındadır.

Çiftçinin sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için hayvanlarının önsoykütüğü ve soykütüğüne kayıtlı olması gerekmektedir.

SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI

Sigortaya kabul edilen su ürünleri tesislerinde;
• Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalık,
• Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler,
• Her türlü doğal afet,
• Kazalar,
• Predatörler,
• Alg patlaması, sebebiyle su ürünleri stokunda meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sigorta kapsamındadır.

Not: Teminatlar ve limitler poliçenize bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Tüm hakları www.urazsigorta.com a aittir.