Bize Ulaşın
Tel : 0212 243 74 64
Fax : 0212 243 74 63
info@urazsigorta.com
Hemen
DASK
Yaptırın

Sağlık Uzmanları  Mesleki Sorumluluk Hekim Mesleki sorumluluk Sigortası

 

Sağlık Uzmanları Mesleki Sorumluluk Sigortası, kamu ve özel hukuk kişilerine ait sağlık kurum ve kuruluşlarında, muayenehanelerde ve sair yerlerde hastalara tıbbi hizmet vermeye yetkili ve görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığınca tanımlanmış kişilerin mesleklerini ifa ederken hastalarına verdiği mesleki hizmetlerde bir kusur; ihmal nedeniyle hastanın yaralanması, sağlık durumunun daha da ağırlaşması veya yaşamını kaybetmesi sonucunda yöneltilecek tazminat taleplerini karşılar.

Sağlık Uzmanları Mesleki Sorumluluk Sigortası’nın Teminatları:
• Mesleki Sorumluluk Teminatı 
• Kaza sonucu Ölüm Teminatı
• Kaza sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı       

 

Ek olarak isteyebileceğiniz teminatlar:

• Kaza sonucu Tedavi Masrafları 
• Yardım Hizmeti
• Kaza sonucu Gündelik Tazminat
• Deprem ve yanardağ püskürmesi
• İsterseniz poliçenizin süresini genişleterek poliçe başlangıç tarihinden azami 12 ay önce veya poliçe vadesi içinde meydana gelen ve sigortalının sorumluluğunu gerektiren bir olay nedeniyle sadece sözleşme süresi içinde, sigortalıya karşı doğabilecek talepler için de teminat alabilirsiniz.
• Şirketimizden aralıksız 5 yıl yenilenmesi şartıyla sigortalının mesleğinden emekli olması ya da mesleğine son vermesi sebebiyle poliçenin yenilenmemesi durumunda uzatılmış ihbar süresi 3 ay'dır. Dilerseniz sigortalının mesleğine son vermesi yada emekli olması sebebiyle yenilenmemesi durumunda bu süre 12 ay olarak uzatılır.
• Manevi tazminat talepleri poliçe limiti kadar teminata dahil edilebilir
• Üremeye yardımcı (kısırlık tedavisi) ya da üremeyi önleyici (kısırlaştırıcı tedavi) her tür sağlık hizmetinden kaynaklanan tazminat talepleri için poliçe limitleri kadar teminat alınabilir.
• Down sendromu, tıbbi tahliye (missed abartus vb) gibi tıbbi gereklilik durumlarında yapılacak kürtaj uygulamaları poliçedeki teminat limitine kadar kapsam altındadır.Tıbbi gereklilik bulunmayan durumlarda yapılan isteğe bağlı kürtaj uygulamaları için ise poliçede belirtilen  teminat limitinin % 25' i ile sınırlı olacak şekilde teminat alınabilir.
• Herhangi tazminat talebine karşı savunma yapılması sebebi ile maruz kalınan avukatlık ücretleri ile diğer savunma masraf ve harcamaları teminat limitinin %30 u ile teminat kapsamına dahil edilebilir. Sigortalı aleyhine tazminat talebinin mahkemece kabul edilmesi durumunda talep sahibinin avukatlık masrafları da bu limitin içinde değerlendirilir.
• Tanı veya tedavi amacı olmaksızın yapılan bütün tıbbi müdahaleler ile plastik cerrahların güzelleştirme amaçlı yaptıkları her türlü estetik ameliyattan kaynaklanan tazminat talepleri de teminata dâhil edilebilir.

Not: Teminatlar ve limitler poliçenize bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

 

Tüm hakları www.urazsigorta.com a aittir.